Is 2 svart tekst
Nyheter

Eiendomsskatt1Eiendomsskattelista for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget og her i 3 uker fra 01.03.15. Alle med
ny takst og endring av takst har fått tilsendt faktaopplysninger
om sin eiendom, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan dette har fremkommet. Eventuelle tilbakemelding om feil eller klager
sendes Tynset kommune innen 6 uker fra du mottar taksten.

27.02.2015

NAVNav Røros inviterer til en jobbmesse torsdag 5. mars
kl. 11.00-14.00 i Storstuggu. Fint om du tar med oppdaterte

CV i flere eksemplarer. Arbeidsgiverne som stiller på jobbmessa
er listet opp herPlakat.

 

27.02.2015

Statens naturoppsyn uten skriftStatens naturoppsyn (SNO) vil i perioden februar til mai 2015 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. SNO er av Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store rovdyr. Oppdraget er en del av den offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om statlig naturoppsyn av 21. juni 1996.

Les mer her 

26.02.2015

Barn småHelsestasjonen er stengt fredag 27.02 og fredag 06.03.  Dersom behov, bes gravide og nyfødte om å henvende seg til

Føden, Tynset sykehus eller legekontoret.

26.02.2015

Tynsetelg

Tynset kommunestyre har hatt møte 24. februar.
Protokoll
Saker
Vedlegg sak 6/15 - 9/15

Vedlegg sak 10/15 - 12/15 

25.02.2015
Aktivitetskalender
05.03.15
09:00
19.03.15
09:00
24.03.15
18:00
25.03.15
09:00
16.04.15
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

E-post 

 

Kriseteam 

 

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Lenker
Tynset i nyhetene