Nyheter

Illustrasjon brukerundersøkelse (lastet fra joint.no)Vi ønsker at våre tjenester skal bli bedre. Derfor gjennomfører vi i perioden 27. mars til 8. april en undersøkelse der vi ber om å få høre dine erfaringer med Tynset bibliotek.

 

Alle over 18 år vil få tilbud om å svare på undersøkelsen når de besøker biblioteket i perioden undersøkelsen pågår.

 

Å delta i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du på denne måten vil hjelpe oss å skape et bedre bibliotektilbud. Alle besvarelsene blir behandlet anonymt.

 


                                         

22.03.2017

HusLøsningen som gjorde det mulig for private boligutleiere å annonsere boligen sin til salgs/leie på kommunens hjemmeside blir ikke videreført. Vi håper å kunne tilby samme funksjon i 2018, da på den helt nye hjemmesiden til kommunen.
Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

22.03.2017

ReinsdyrjaktSøknad til all jakt og fiske gjøres på inatur. Søknadsskjema finnes her: reinsdyrjakt i Leiran/Låggia og reinsdyrjakt i Y-tjønnan/Magnillkroken 

Trekning vil også foregå via inatur sine systemer, og melding om tildelt jakt samt betaling av forskudd sendes til søkere på e-post.  Les mer her.

21.03.2017

mann foran data

Tynset kommune skal søke om sentrale midler til utbygging av bredbånd i kommunen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune har midler til dette formålet. Kommunenes søknadsfrist for å søke om tilskudd i år er 3. mai.

21.03.2017
Aktivitetskalender
28.03.17
18:00
29.03.17
13:00
25.04.17
18:00
27.04.17
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

Torvgt. 1

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

 

E-post 

 

Kriseteam 

 

Legekontor

- Tlf 62 48 51 60

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet)

 

Helgevakttelefon 

901 67 864 

(lør–søn 7.30-15.00)

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Tynset i nyhetene