Nyheter

Sakspapirer 2

Det arbeides for tiden med en gjennomgang og revisjon
av strategisk næringsplan for Tynset kommune. Forslag til
ny plan skal legges fram for kommunestyret i februar 2017. Kommunen ønsker innspill til planen fra næringslivet på Tynset
og det inviteres derfor til åpent møte tirsdag 31. januar
kl. 19.30 i Veslesalen, Tynset rådhus.
 På møtet vil et utkast
til ny plan bli presentert av den politiske komiteen som har fått oppdraget med å revidere planen, og det er ønskelig med innspill og kommentarer til denne. Vel møtt til alle interesserte!

 

23.01.2017

Barn i snøI Tynset kommune er det 5 kommunale og 3 private barnehager. Opptaket samordnes og gjelder alle barnehagene, kommunale og private. Mer informasjon om opptaket.

Søknadsskjema finner du her 

          

Søknadsfrist 1.mars 2017

sauer 200117Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

20.01.2017

sum messeSkapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig event som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens ungdoms- og elevbedrifter sammen med etablert næringsliv
og offentlig sektor.

20.01.2017

Gimle samfunnshusVi følger opp kommunestyrets vedtatte planstrategi og inviterer til et åpent møte for å informere og samhandle med Fåsetgrenda om tanker for en ønsket utvikling. Torsdag 2. februar kl 19.30. Les mer her

19.01.2017
Aktivitetskalender
24.01.17
18:00
26.01.17
09:00
07.02.17
14:00
09.02.17
09:00
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

Torvgt. 1

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

 

E-post 

 

Kriseteam 

 

Legekontor

- Tlf 62 48 51 60

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet)

 

Helgevakttelefon 

901 67 864 

(lør–søn 7.30-15.00)

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Lenker
Tynset i nyhetene