Fremside sjø med tekst kommunereform
Nyheter

stilling ledig1

I PP-tjenesten er det ledig vikariat, en fagstilling fra 01.08.16 til 31.07.17. Det er ønskelig med fagperson med bakgrunn som ped.psyk.rådgiver/spesialpedagog / pedagog med kompetanse på tilpassa opplæring og systemisk arbeid mot skoler og barnehager.

25.05.2016

Adresseprosjekt

Alle stolper for vegnavnskilt ble satt opp i 2015.

Nå starter arbeidet med å montere veinavnskilt på stolpene.

Arbeidet med tildeling av adressenummer til det enkelte bygg har blitt mer arbeidskrevende enn forventet, en eksakt sluttdato er derfor vanskelig å fastsette. Dette skyldes blant annet at det har dukket opp en del uforutsette tekniske problemer i kartverket.

 

23.05.2016

stilling ledig1Ved Tynset legekontor er det 3 ledige stillinger som fastlege, da en av våre leger går av med pensjon, en lege starter i helselederstilling og en lege flytter.
Fastlegehjemlene har individuelle avtaler med Tynset kommune.

Tynset kommune har elektronisk søknad, gå til ledige stillinger for å lese mer.

20.05.2016

togJernbaneverket – Informasjon om natt- og helgearbeider i forbindelse med svillebytte på delstrekninger av Rørosbanen i Alvdal og Tynset kommune.

Jernbaneverket skal gjennomføre fornyelse av jernbanesporet på delstrekninger av Rørosbanen. Arbeidene omfatter bytte av sviller og supplering av ballastpukk, og vil bli utført med sporombyggingstog.

20.05.2016
Aktivitetskalender
07.06.16
09:00
09.06.16
09:00
13.06.16
09:00
22.06.16
13:00
Gå til Kalender
Kontakt

Servicetorget  

 

Tynset kommune

Rådhuset

Torvgt. 1

2500 Tynset

Tlf. 62 48 50 00

Åpningstid:

09.00 - 15.30

E-post 

 

Kriseteam 

 

Legekontor

- Tlf 62 48 51 60

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet)

 

Helgevakttelefon 

901 67 864 

(lør–søn 7.30-15.00)

 

Teknisk vakttelefon 

911 25 533 

 

Org.nr.: 940 837 685

Lenker
Tynset i nyhetene