Tjenesteområder

Tynsetskolene
Epost: postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Tynsetskolene

Adresse: Torvgt. 1
Postnr/sted: 2500 TYNSET
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 50 11
Besøksadresse: Rådhuset, Tynset 
Ansvarlig: Kvisle, Bent Andre

--------------------------------------------------------------------------------
Tynsetbarnehagene
Epost:postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Tynset barnehage
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 50 41
Besøksadresse: Servicetorget, åpningstid kl. 09.00 - 15.30
Ansvarlig: Hagen, Mariann 

--------------------------------------------------------------------------------
Tynset ungdomsskole
Epost: postmottak@tynset.kommune.no
Hjemmeside: Tynset ungdomsskole
Adresse: Rådhuset, Torvgt. 1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 51 10
Fax: 62 48 51 11
Besøksadresse: Tynset ungdomsskole, Skolegata 
Ansvarlig: Nystuen, Stian

--------------------------------------------------------------------------------
Tynset barneskole
Epost: postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Tynset barneskole
Adresse: Rådhuset, Torvgt. 1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 70
Fax: 62 48 50 71
Besøksadresse: Tynset barneskole, Holmengata 2 
Ansvarlig: Sivertsen, Jostein

--------------------------------------------------------------------------------
Fåset skole og barnehage
Epost: postmottak@tynset.kommune.no
Hjemmeside: Fåset skole og barnehage

Adresse: Fåset
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 58 50 
Besøksadresse: Fåset skole og barnehage, Fåset Tlf skolen: 62 48 58 50 Tlf barnehagen: 456 00 673 
Ansvarlig: Vingelen, Marte Grann  

--------------------------------------------------------------------------------
Kvikne skole og barnehage
Epost: skole.kvikne@kvikne.no

Hjemmeside: Kvikne skole og barnehage
Adresse: 
Postnr/sted: 2512 Kvikne
Telefon: 62485520/97 05 79 93
Fax: 62 48 55 21
Besøksadresse: Kvikne skole og barnehage, Kvikne
Ansvarlig:  Sørensen, Kristoffer

--------------------------------------------------------------------------------
Tylldalen skole
Epost: morten.kroglund@tynset.kommune.no
Hjemmeside: Tylldalen skole

Adresse: 
Postnr/sted: 2510 Tylldalen
Telefon: 62 47 16 60
Fax: 62 47 16 61
Besøksadresse: Tylldalen skole, Tylldalen 
Ansvarlig: Kroglund, Morten

---------------------------------------------------------------------------- 
Tynset Opplæringssenter 
Epost: svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Tynset opplæringssenter 

Adresse:  Olaf Røstgate 32
Postnr/sted: 2500 Tynset 
Telefon: 62 48 58 90
Fax: 
Besøksadresse: Tynset opplæringssenter, Olaf Røstgt. 32

Ansvarlig: Svanhild Næverdal

-----------------------------------------------------------------------------
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Epost:postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 50 51
Besøksadresse: Servicetorget, åpent hverdager kl. 09.00 - 15.30.
Ansvarlig: Hole, Ragni 

--------------------------------------------------------------------------------
Bo- og behandlingstjenesten
Epost: postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Bo- og behandlingstjenesten
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 47 10 17 (leder)
Fax: 62 48 51 48
Besøksadresse: Tjønnmosenteret, Tylldalsveien 1A 
Ansvarlig: Leet, Aud Karen Hokstad 

--------------------------------------------------------------------------------
Helse og Omsorg 
Epost:postmottak@tynset.kommune.no

Hjemmeside: Hjemmebasert omsorg
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 47 10 04 (leder)
Fax: 62 48 51 48
Besøksadresse: Tjønnmosenteret, Tylldalsveien 1 
Ansvarlig: Ødegård, Ranveig 

--------------------------------------------------------------------------------
Tjenesten for funksjonshemmede 
E-post Hjemmeside: Tjenesten for funksjonshemmede
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 58 80
Fax: 62 48 58 81
Besøksadresse: Tynset opplæringssenter, Olaf Røstsgt 36
Ansvarlig: Urset, Sissel 

--------------------------------------------------------------------------------
NAV
E-post

Hjemmeside: www.nav.no 

Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 815 81 004
Fax: 
Besøksadresse: All henvendelse i NAV Tynset Rådhus. Åpningstid kl. 09.00 - 14.30. 
Ansvarlig: Johnsrod, Hanna Souwaid
--------------------------------------------------------------------------------
Helsetjenesten
E-post

Hjemmeside: Helsetjenesten
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 47 10 30
Fax: 62 48 51 48
Besøksadresse: Henvendelse i Servicetorget eller Tjønnmosenteret
Ansvarlig: Rønning, Inga-Lill 

--------------------------------------------------------------------------------
Kulturtjenesten
E-post

Hjemmeside: Kulturtjenesten
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 50 11
Besøksadresse: Servicetorget, 1. etasje i Tynset Rådhus
Ansvarlig:Hjertager, Beate

--------------------------------------------------------------------------------
Tekniske tjenester
E-post

Hjemmeside: Tekniske tjenester
Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 52 21
Besøksadresse: Servicetorget, 1. etasje i Tynset Rådhus
Ansvarlig: Valle, Per John

--------------------------------------------------------------------------------
Landbruk og miljø 
E-post 

Hjemmeside: Landbruk og miljø 
Adresse: Rådhuset
Postnr/sted: 2560 Alvdal
Telefon: 62 48 90 00
Fax: 62 48 90 01
Besøksadresse: Storsteigen, 2560 Alvdal
Ansvarlig: Totlund, Mariann

--------------------------------------------------------------------------------
Plan, byggesak og geodata
E-post

Hjemmeside: Bolig og eiendom

Adresse: Rådhuset, Torvgt.1
Postnr/sted: 2500 Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Fax: 62 48 52 21
Besøksadresse: Servicetorget, 1. etasje i Tynset Rådhus
Ansvarlig: Knudsen, Trine Økseter

--------------------------------------------------------------------------------

Barnevern

E-post 

Hjemmeside: Barnevern

Adresse: Rådhuset, Torvgt. 1

Postnr/sted: 2500 Tynset

Telefon: 62 48 50 00

Besøksadresse: Servicetorget, 1. etasje i Tynset Rådhus

Ansvarlig: Granrud, Linda

---------------------------------------------------------------------------------

Kultur, fritid og bibliotek

E-post 

Hjemmeside: Kultur, fritid og bibliotek

Adresse: Rådhuset, Torvgt. 1

Postnr/sted: 2500 Tynset

Telefon: 62 48 50 00

Besøksadresse: Servicetorget, 1. etasje i Tynset Rådhus

Ansvarlig: Hjertager, Beate

Publisert av: Tone Fiskvik
17.03.2011