Gruppeledere kommunestyret 2015-2019

Senterpartiet: Stein Tronsmoen Nestleder :Per Hermann Køhn Hansæl

Arbeiderpartiet: Tone Hagen  

Sosialistisk Venstreparti: Margit Wang  

Pensjonistpartiet: Nils H. Øian/Jon Tore Dalsegg
Høyre: Terje Hylen
Kristelig Folkeparti: Kjetil Lorentzen

Venstre: Kurt Fossum

Miljøpartiet De Grønne: Sindre Sørhus      

Uavhengig: Berit Nordset Moen                                                 

30.11.2015