Økonomi og skatt

økonomi4Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Tynset kommune, Tore Knudsen , med kontor i Kommunehuset.
Tlf. 62 48 50 00.

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen. Henvendelser vedr. eiendomsskatt rettes Servicetorget.

Les mer om eiendomsskatt Bolig og eiendom.

 

Nyheter

Tynsetelg

Innstillingen, med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn t.o.m. 13.12.2017. Kommunestyret behandler budsjett 2018 og virksomhetsplan 2018-2021 i møte torsdag 14.12.2017.
Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, rådhuset, 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune innen onsdag 13.12.2017 kl. 12.00.
Merete Myhre Moen, ordfører

Virksomhetsplan med økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018
Kontrollutvalgets forslag til budsjett 2018 for kontroll og tilsynsarbeid

Formannskapets innstilling

23.11.2017

fakturaKommunale gebyrer for 4. termin vil bli sendt ut i løpet av uke 47.

14.11.2017

Kontaktinfo - Økonomi og skatt

Økonomisjef 

Arild Vik 

- Tlf 62 48 50 20

Regnskapsleder  

- Vidar Mortensen

- Tlf 62 48 50 22

- Mobil 917 07 967

Skatteoppkrever  

- Tore Knudsen

- Tlf 62 48 50 21

 

Personer som tilhører enhet

 

e-post fakturamottak

Lenker - økonomi og skatt