Økonomi og skatt

økonomi4Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Tynset kommune, Tore Knudsen , med kontor i Kommunehuset.
Tlf. 62 48 50 00.

Kommunen har også ansvar for fastsetting av eiendomsskatt i kommunen. Henvendelser vedr. eiendomsskatt rettes Servicetorget.

Les mer om eiendomsskatt Bolig og eiendom.

 

Nyheter

Tynsetelg

Formannskapets innstilling med alle forslag til vedtak er i henhold til kommuneloven § 44.7 og 45.3 lagt ut til alminnelig ettersyn på servicetorget og kommunens hjemmeside f.o.m. 30.11.2016 t.o.m. 14.12.2016. Kommunestyret behandler budsjett 2017 og virksomhetsplan 2017–2020 i møte torsdag 15.12.2016.
             Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, Rådhuset, 
             2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen onsdag 
             14.12.2016 kl 12.00.

             Merete Myhre Moen, ordfører.

             

30.11.2016

Kontaktinfo - Økonomi og skatt

Økonomisjef 

Arild Vik 

- Tlf 62 48 50 20

Regnskapsleder  

- Barbo Storruste Røe

- Tlf 62 48 50 22

- Mobil 470 10 386

Skatteoppkrever  

- Tore Knudsen

- Tlf 62 48 50 21

Personer som tilhører enhet

 

e-post fakturamottak

Lenker - økonomi og skatt