SMS og e-post til fastlegene

mobiltelefon«Alle fastlegene i Tynset har kommunal og privat e-postadresse og private mobiltelefoner. Dessverre er ikke e-post og SMS i dag systemer som har sikkerhet tilstrekkelig til at de kan brukes til å formidle helseopplysninger. Legene kan derfor ikke besvare hevendelser som kommer via E-post eller SMS. Som bruker av fastlegetjenester i Tynset kommune må du kontakte legekontoret gjennom oppmøte, telefon (62 48 51 60) eller post.»  

Publisert av: Tone Fiskvik
27.01.2014