Byggesaker - Alvdal og Tynset

 

Byggesak 2Telefontid mandag - fredag 12.00-15.30 


Veiledere 

Byggeskikksveileder 

Byggeregler 

Spredt avløp/Privat avløp

Vann og avløp 


 


     

 

Aktuelle lover  

Delingsloven

Plan- og bygningsloven

Jordloven

Nyheter

solcellepanelMontering av solcelleenergianlegg på eksisterende bygg fører til fasadeendring. Enhver tiltakshaver må avklare om et slikt tiltak utløser søknadspliktig fasadeendring i henhold til plan- og bygningsloven.

 

19.06.2017

snekker 2Reglene om uavhengig kontroll er trådt i kraft 1. januar 2013.

16.01.2013

 

Byggesak 2Det inn føres fast tid for telefon- og kundebehandling innen
bygge-, delesak og oppmåling
Saksbehandlingstid og avtalte møter  kl. 08.00- 12.00
Telefoner og besøk uten avtale kl. 12.00- 15.30
29.09.2011