Grunnskoler i Tynset

Ung i TynsetI Tynset kommune er det 5 grunnskoler:

Skolene er organisert direkte under utdanningssjefen.  Organisasjonskart

 

 

Kompetanseutvikling i grunnskolene i Nord-Østerdal: Planlagte tiltak skoleåret 2016/2017

 

Manifest mot mobbing

Rutiner for anti-sosial atferd og mobbing i Tynsetskolene 

Elevers psyko-sosiale miljø - Informasjonsskriv til foreldre

 

Ofte stilte spørsmål om skolen:

Nyheter

Kultur for læring Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene. Vi analyserer nå resultatene og ser frem til å sette i gang tiltak på den enkelte skole og gjennom Nord-Østerdalssamarbeidet. Dette er en riktig og viktig satsing for læringsmiljøet i Nord-Østerdal og Hedmark. Alle regionale tiltak/kurs vil dere etter hvert finne på: "kompetanseplanen for Nord-Østerdal, Kultur for læring". I tillegg satses det også stort på videreutdanning gjennom "kompetanse for kvalitet".

                              

                              Gøril Storeng, rådgiver - skoleutvikling

 

23.02.2017

Kultur for læring I forbindelse med at skolene i Hedmark skal i gang med
en stor satsning: «Kultur for læring», skal det gjennomføres
3 kartleggingsundersøkelser. Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle.
Les mer informasjon om undersøkelsen her.
Mer info om Kultur for læring her.

18.10.2016

Bilda Liv RandiFeste NordØst v/landskapsarkitekt Stine Ringnes er engasjert med gjennomføringen av forprosjektet "Skoleområdet - nyskapende uteanlegg". Situasjonsplan - Beskrivelse

 

11.11.2015

undervisning 2Gå inn  her. Her får du svar på:

Hvordan melder jeg meg opp?

Når kan jeg ta norskprøven?

Hva koster norskprøven?

Hvor kan jeg ta norskprøven?

02.04.2014

Kontaktinfo - Skole og utdanning

Epost 

 

 Utdanningssjef 

- Bent Kvisle

- Tlf 62 48 50 42

- Mobil 909 34 774

 

Rådgiver 

- Gøril Storeng

- Tlf 62 48 50 40

- Mobil 913 96 405

 

Rådgiver 

- Kjell Dalløkken

- Tlf 62 48 50 43

- Mobil 47 26 72 85

 

Konsulent 

- Liv Randi O. Eggestad

- Tlf 62 48 50 44

- Mobil 958 87 615

 

Kontaktinfo til skolene