Tylldalen skole

Tylldalen skole

Personale
10 ansatte: Pedagogisk personale ( 6 lærere og 1 assistent) renholder, vaktmester, fullmektig 
 Foreldre- og elevrepresentanter skoleåret 2016-2017
Elever/barn
I skoleåret 2017-2018 er det 15 elever ved skolen, fra 1. til 7. klasse.
 
Leder av FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg): Roar Moen
Skolefritidsordning (SFO) Søknadsskjema

 

Skolen har egen hjemmeside der du kan lese mer om skolen og skolens aktiviteter.

 

Kultur for læring - skolens satsingsområde

 

Nytt regelverk om skolemiljø fra 01.08.2017: 

Skolen og uteområdet 
Tylldalen skole har veldig store og fine uteområder, med akebakke, hoppbakke, skiløyper, fotballbane, ballspillplass, lekestativer osv. i nærområdet. På skoleområet har vi også Lekestua barnehage. Skolen har SFO-tilbud.
 
På "Dalsbakken" i Tylldalen har det vært drevet skole i mer enn 100 år. Den første skolen var ferdig til skolestart 1892. Denne skolen var i bruk til våren 1940. I det første krigsåret greide tylldølene å få reist ny skolebygning, og den ble tatt i bruk i 1941. I 1971 ble det bygd samfunnshus i tilknytning til skolen, og dette er en samarbeidsløsning som har vært til det beste for bygda. Til skolestart 1997 ble skolen restaurert og utbygd. Også ved denne utbygginga ytet tylldølene stor dugnadsinnsats.
 

Pedagogiske særtrekk:

·    Aldersblanding

·    Aktive/deltakende elever

·    Tilpasset opplæring

·    Kulturstund

·    Varierte arbeidsmåter (f.eks. arbeidsplaner, stasjonsarbeid og uteskole)

·    Foreldre med i pedagogisk planlegging

·    Nær kontakt med lokalsamfunnet

 

 

 

 

 
 

Nyheter

Kontaktinfo - Tylldalen skole

Tylldalen skole

Rektor 

- Morten Kroglund 

- Tlf 62 47 16 60

- Mobil  990 29 624

 

Personer som tilhører enheten

 

Epost