Brukerundersøkelser i Tynset kommune – hjelp oss å bli bedre

brukerundersøkelseTynset kommune vil i ukene fremover gjennomføre
en rekke brukerundersøkelser innen våre
tjenesteområder.(De aktuelle brukerne vil få brev) For å vite hva vi kan gjøre bedre trenger vi svar fra brukerne våre.
Ditt svar er viktig for oss.

Undersøkelsen besvares her.

Brukerundersøkelser tar sikte på å måle hva brukerne av en tjeneste mener
og brukerundersøkelser ser i økende grad ut til å være et redskap som både
offentlig og privat sektor benytter seg av.
Et søk på nettet med "brukerundersøkelse" gir 137000 treff.
Det er økt fokus på begreper som brukertilfredshet, kostnader og kvalitet,
effektivitet og serviceinnstilling. Brukerundersøkelser har blitt et viktig virkemiddel
når offentlige virksomheter skal evaluere sine tjenester. En av årsakene er at det kan knyttes usikkerhet til offentlig tjenester. Det er ikke alltid like lett å måle hva Tynset kommune yter, og særlig ikke når vi ønsker å fokusere på kvaliteten i tilbudet.

 

«Vi vil vite hva som er bra og hva vi kan bli bedre på.» 

 

 


Hvert eneste svar teller. Din mening som bruker er viktig for oss.

 

 

Publisert av: TF
15.05.2017