Varsel om oppstart av detaljregulering av Tørresvangen hyttefelt, Kvikneskogen

hytteI henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Tørresvangen hyttefelt, Kvikneskogen. Flere detaljer om planarbeidet og kart over området finner du her 

Publisert av: Tone Fiskvik
20.10.2014