Tekniske tjenester

 

Tekniske tjenester1_2

Arbeidsområdet tekniske tjenester har ansvar for drift av kommunale veier, kommunale bygg, samt vann og avløp.
 

For generell veiledning kontakt Servicetorget tlf

62 48 50 00.

Det interkommunale firmaet FIAS er ansvarlig for renovasjon. 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ansvaret bl.a for brannforebyggende arbeid, opplæring, kontroll av piper og ildsteder samt feiing.

 

Boligsosial handlingsplan 

Kriterier for tildeling av kommunal bolig 

Søknad om kommunal bolig 

 Startlån

Veier og gatelys Torghandel
Soneinndeling framdrift Brukerråd Tekniske tjenester
Kom gebyr-2017 vann-avløp, renovasjon-feiing Gebyr- og betalingssatser

Renovasjon 

 

 

Nyheter

FiasDunken erstatter restavfallssekkene, og kan trilles frem på hentedag eller stå fast på hentestedet. Papir og plastemballasje leveres i egne sekker, som tidligere. Les mer her  Frist 20. april.

 

 

18.04.2017

vannmålerAvlesning av vannmålere er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av varsel og mottak/innlegging av avlesninger.

Tynset kommune vil nå gjøre avlesningsprosessen enklere,
ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med en SMS som mottakeren kan besvare med sin målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, håper vi innbyggeren vil oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

02.01.2017

Desember er høysesong for god mat og drikke. Dessverre er desember gså høysesong for å skylle mye fett fra matlagingen
ut i vask eller toalett. Både for huseiers egne avløpsrør og kommunenes fellesrør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. Praktiske råd får du her.

09.12.2016

snøbrøyting 2Brøyting av kommunale veier vil i vinter i hovedsak foregå i ordinær arbeidstid, men fordi brøyting gjøres mer effektiv før det blir trafikk på veier og parkeringsplasser, må det noen ganger startes tidligere. Gang- og sykkelveier vil bli prioritert høyere enn kjøreveiene. Veiene i boligområdene vil i helgen ikke bli brøytet før det har kommet ca. 15 - 20 cm snø og strøing vil kun skje på spesielt vanskelige steder.

16.11.2016

bedreVANN-logoKvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene blir stadig bedre. Eidskog, Elverum, Hvaler, Nesodden, Nord-Odal, Sørum, Tynset og Ullensaker er de åtte kommunene som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriterier for vann i 2015. Les mer her.

02.09.2016

veiarbeidI forbindelse med utbyggingen av Ramsmoen terrasse, stenges Ramm Østgaards gate for gjennomkjøring fra mandag 06. juni 2016. Adkomsten til eiendommene Ramm Østgaards gate nr. 1
og 3 vil fortsatt være fra Ramm Østgaards gate.

Stengingen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan R85A Ramsmokvartalet.

02.06.2016

KumlokkDriftsassistansen i Hedmark har samarbeidet med GIVAS IKS og kommunene Åsnes, Elverum, Tynset og Alvdal
om å gjennomføre «kumlokk-kampanje» med fokus på vannforsyning. Målet er at de som ser kumlokkene blir minnet på at drikkevannet fra springen er både sunt
og billig.

01.06.2016

Midt Hedmark Brann brukesMidt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS utfører feiing og tilsynstjeneste i alle eierkommunene, og i den forbindelse søkes det etter:

- 1 feierlærling i Stor-Elvdal og omegn

- 1 feierlærling på Tynset og omegn

Les mer her 

04.04.2016

infoOversikt over kommunale gebyrer, vann, avløp, renovasjon og feiing finner du her.

07.03.2016

FiasFredag 11.mars holder FIAS stengt, pga. internt møte. Dette får konsekvenser for enkelte ruter og gjenvinningsstasjoner.

Endringene er markert i Miljøkalenderen, og også app'en

                            MinRenovasjon er oppdatert med endringene.

04.03.2016

Røroskrysset 170216Nå starter arbeidene med å bygge om Røroskrysset (fv.30) fra T-kryss til rundkjøring.

Men det er mye mer enn bare krysset som berøres av arbeid. På strekningen mellom krysset og innkjøring til Tynset Auto skal hele vegen bygges opp på nytt. Les mer her

 

17.02.2016

veiarbeidGeomatikktjenesten ønsker at utførende foretak
tar direkte kontakt for påvisning. Bruk denne linken.

Nytt skjema finner du her. Utfylt skjema sammen
med bekreftelsen fra Geomatikk leveres kommunen
for påtegning. Ved spørsmål ta kontakt med Servicetorget
på 62 48 50 00.

22.05.2015

FiasFIAS har åpne gjenvinningsstasjoner flere lørdager i sommerhalvåret. Finn ut når din nærmeste stasjoner er åpen på www.fias.no, eller i Miljøkalenderen.

07.05.2015

Fias logo

Informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjon
og avvikende hentedager for avfall i jula finnes her.

Legg merke til at det er endring på julaften og nyttårsaften
                            i forhold til det som står i Miljøkalenderen på rute 8, 13, 2 og 10. 
                            Berørte abonnenter varsles om dette på SMS.  

15.12.2014

Fias logoTynset kommunestyre har i møte 30.10.2014, sak 49/14,
tildelt FIAS AS enerett på septikktømming og behandling
av kommunalt slam. Les mer her.

 

11.11.2014

Fias brosjyre nyMed nye biler og innføring av kildesortert plast har det vært behov for en fornyelse av informasjonsmateriellet til FIAS. En ny brosjyre som beskriver renovasjonstilbudet for husholdninger vil bli distribuert til alle husstander denne uka.

09.09.2014

vannglassOffentlige resultatrapporten fra årets runde med tilstandsvurdering av kommunale VA-tjenester med 2013-data. Les rapporten her

08.09.2014

mobiltelefonTynset kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann.

04.02.2014

gatelysFeil på gatelys blir reparert i uke 47/48.

25.09.2013

Fias logoFIAS starter med plastinnsamling fra juli 2014.

Ordningen vil omfatte ren og tørr plastemballasje fra husholdninger, som legges i egne plastsekker som hentes
                              sammen med papiret hver 4.uke.        

18.09.2013

Midt Hedmark BrannVil du bestille AvtaleGiro mot Midt-Hedmark brann og redning? 

Du kvitterer med BankID. Les mer her

19.03.2013

ContainerFor å gi hyttefolk et bedre sorteringstilbud endrer FIAS nå sitt tilbud på de ubetjente returpunktene. I  containerne der man tidligere skulle kaste kartong, blir det nå mulig å kaste både kartong og annet papir.

27.09.2012

Kontaktinfo - Tekniske tjenester

E-post 

- Tlf 62 48 50 00

Teknisk sjef  

Jostein Hauge

- Tlf 62 48 52 24

- Mobil 92 45 90 62

 

 

Teknisk vakttelefon: 911 25 533 

Serviceerklæringer - tekniske tjenester