Brukerråd Tjenesten for funksjonshemmede

Brukerrådet for TFF består av følgende medlemmer: 

 

Oddbjørn Dalløkken (brukerrepresentant) tlf 959 86 809

Lars Hokstad (brukerrepresentant)  tlf 911 75 513

Liv S. Skånsar (ansatt representant)

Anita Aaen (ansatt representant)

Liv Johanne Nytrøen (vara ansatt representant)

27.03.2015