Brukerråd Tynsetbarnehagene

Brukerrådet består av følgende medlemmer: 

 

Foreldrerepresentanter:

 

Ørjan Kvisten, Haverslia barnehage

Ingrid Nygjelten, Haverslia barnehage

Kenneth Lindberg, Tronstua barnehage,

Kjell Inge K.Stavik, Tronstua barnehage

Ingjerd Nygård, Skogstua barnehage

Bente Linjordet, Skogstua barnehage

 

Personalrepresentanter: 

 

Ingunn Selboe, Haverslia barnehage

Trine Dølmo, Tronstua barnehage

Britt Irene Kjøllestad, Skogstua barnehage

Styrer Haverslia: Grete Storhaug

Styrer Tronstua: Kristin Holann

Styrer Skogstua: Karin Thoreby

Leder for Tynsetbarnehagene: Mariann Hagen

 

27.03.2015