Legekontor

Legekontoret1Åpningstid: 

Mandag - Torsdag: kl. 08.00 - 15.00

Fredag:                 kl. 09.00 - 15.00

Laboratoriet: 

Mandag - Torsdag: kl. 08.30 - 14.30

Stengt mellom kl 11.30 – 12.30

Fredag: Stengt

 

Øyeblikkelig hjelp
Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan du ringe tlf. 62 48 51 62. (dette nummeret skal ikke brukes uten at det er behov for øyeblikkelig hjelp).

Vanlig legetime tlf. 62 48 51 60. 

Bestilling av legetime og resept på nett eller SMS  

 

 

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15.30 og 08.00 kan du ringe legevaktsentralen på tlf. 62 48 22 11, eller 116117 hvor du kommer til nærmeste legevakt i forhold til hvor du befinner deg.

Ved skade eller alvorlige sykdommer kan man også kontakte alarmsentralen tlf. 113. 

 

Legevakt - lokalisert på Sykehuset Innlandet Tynset  


Tynset har felles legevakt med Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga kommune. Etter kl. 15.30 kan legevakta kontaktes på tlf. 62 48 22 11, eller 116117. Vakthavende lege vil vurdere om pasienten kan vente til neste dag, om pasienten sjøl kan komme til legevakta eller om legen må rykke ut på hjembesøk.

Betalingssatser


Ved konsultasjon hos lege betales det en egenandel etter faste takster Helfo 

I tillegg må det betales for medisinsk forbruksmateriell dersom dette blir nødvendig.

 

Fastlegeordning  


Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig.

Hvordan bytte fastlege på Internett 

 

 

Nyheter

sprøyte2Tynset legekontor har åpent for influensavaksinering
tirsdag 17.oktober mellom kl 16.00 – 18.30.

Tynset helsestasjon har åpent for influensavaksinering
onsdag 18.oktober mellom kl 09.00-14.30

16.10.2017

MammografibussAlle kvinner i Tynset kommune født 1949 - 1968 inviteres til mammografiundersøkelse fra 11.9. - 2.11.17. I alt 740 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Tynset legekontor. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Les mer her 

25.08.2017

Håndvask 150217Gode rutiner for håndvask er et enkelt og effektivt tiltak i forebygging av infeksjoner, sier overlege Martin Steinbakk i forbindelse med at Folkehelseprofilene 2017 publiseres i dag.
Les mer her.

15.02.2017

Hjerneslag

Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst.
Hvert år rammes rundt 12 000 personer i Norge.

Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende
å kjenne igjen symptomene på hjerneslag. Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig. Hvert sekund teller.  Les mer her.

28.10.2016

Rio 2016Reisende til de olympiske og til de paralympiske sommerleker i Brasil i august og september kan være utsatt for myggoverførte og matbårne sykdommer. Under oppholdet bør man være spesielt oppmerksom på å beskytte seg mot myggstikk, og være nøye med personlig hygiene og mathygiene. Les mer Her

10.06.2016

Pc nyMandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen. Hva blir nytt for innbygger?
På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. Les mer her

19.05.2016

Behandlende lege uten tekst11. mai 2016 får alle innbyggerne i Hedmark og Oppland sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner. 

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før.

11.05.2016

dinutvei_no_original_gronnramme_rgbVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer

                            kunnskap om vold og overgrep.

15.02.2016

Legevaktnummer Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

01.09.2015

mobiltelefonNå kan du bestille legetime og resept på nett eller SMS.

Hvis du bruker SMS må du laste ned appen Helserespons
på din mobil.

24.03.2015

mobiltelefon«Alle fastlegene i Tynset har kommunal og privat e-postadresse og private mobiltelefoner. Dessverre er ikke e-post og SMS i dag systemer som har sikkerhet tilstrekkelig til at de kan brukes til å formidle helseopplysninger. Legene kan derfor ikke besvare hevendelser som kommer via E-post eller SMS. Som bruker av fastlegetjenester i Tynset kommune må du kontakte legekontoret gjennom oppmøte, telefon (62 48 51 60) eller post.»  

27.01.2014

LegeMandag 3/9 flytter den interkommunale legevakta for Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga fra Tjønnmosenteret på Tynset til nye lokaler på Tynset Sykehus. Lokalene er rett innenfor hovedinngangsdøra på sykehuset.

 

28.08.2012

Kontaktinfo - Legekontor

 - Tlf 62 48 51 60

Mandag - Torsdag  

kl 08.00-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-12.00

kl 13.00-14.00

Øyeblikkelig hjelp   

- Tlf 62 48 51 62  

Legevakt   

(etter kl. 15.30)  

- Tlf 62 48 22 11  

- Tlf 116117 (hele landet) 

 

Postadresse:

Torvgata 1

2500 Tynset

 

Kriseteam