Hjemmetjenesten

Nyheter

telefon blåFra 1.april 2018 får hjemmetjenesten i Tynset Kommune nytt vakttelefonnummer. Dette grunnet nytt alarmsystem som er montert opp, og i den forbindelse blir det nytt tlf.nr som er

477 91 802. 

27.02.2018

Hjerneslag

Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst.
Hvert år rammes rundt 12 000 personer i Norge.

Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende
å kjenne igjen symptomene på hjerneslag. Om noen plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som mulig. Hvert sekund teller.  Les mer her.

28.10.2016

infoVedtakskontoret vil motta søknader, saksbehandle søknadene
i samråd med avdelingene, og fatte vedtak på gjeldende tjenester i Helse- og omsorgstjenesten.

Søknaden leveres Servicetorget/vedtakskontoret.

Besøkstid for publikum vil være mandag og onsdag
fra kl. 12.00-15.00.

Det kan gjøres individuelle avtaler utover disse tidspunktene.

15.09.2015

Vern for eldreVern for eldre er en tjeneste rettet mot eldre mennesker som opplever overgrep. Tjenesten driver både forebyggende arbeid og en nasjonal kontakttelefon (nummer 800 30 196) for personer over 62 år.
Mer informasjon finner du her.

28.08.2015

Telefontid hjemmetjenesten

Avdeling nord og sør

Hverdager: Kl. 12.30-14.00 på

tlf: 62 47 10 35

(gjelder ikke i helger og høytider)

                      

Vakttelefon: 91 35 77 09