Til ungdomsrådene og ungdommen i Fjellregionen

kursEngasjer dere i diskusjonene om kommunereformen og utviklingen i Fjellregionen!

De fleste har nok fått med seg at vi står midt i en prosess med å omorganisere kommunestrukturen i regionen. I denne sammenheng har vi unge blitt beskyldt for å ikke bry oss og for å være lite engasjerte. Dette ønsker vi i Ungdomsrådet for

                            Fjellregionen å endre på!

Vi håper derfor at dere slenger dere med og engasjerer dere i møter og diskusjoner fremover! Dette handler både om å vise engasjement på politisk plan, gjennom et gjestebud for å komme med synspunkter på hva vi kan gjøre for  å skape flere arbeidsplasser og befolkningsvekst i et trygt og inkluderende samfunn i Fjellregionen  (mer info på regionrådets sider fjellregionen ) og også gjennom den daglige diskusjonen og samtalen vi har med hverandre!

 

Onsdag den 4. mai kl. 19:00 i Storsalen på Tynset er det felles møte for de 6 kommunene i Hedmark om kommunereformen. Dette vil være en kjempearena for oss unge til å innhente informasjon, stille spørsmål og ikke minst vise at vi bryr oss!


Senere vil det bli flere møter og muligheter innad i kommunene til å si hva vi mener om vår fremtid, for det er jo vi som skal leve med de nye ordningene!
Styret i Ungdomsrådet for Fjellregionen oppfordrer dere alle til å bli med og forme framtida for oss alle sammen.


Med vennlig hilsen


Erlend Kvittum Nytrøen (leder)
Erik Lillebakken (nestleder)
Ungdomsrådet for Fjellregionen

 

 


 

Publisert av: Tone Fiskvik
02.05.2016