Nyheter

Eiendomsskatt1Eiendomsskattelista for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i rådhusethuset den 1. mars. Listene blir liggende framme til 12. april.

28.02.2017

Eiendomsskatt1Eiendomsskattelistene for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 1. mars 2016. Listen i Tynset legges på servicetorget i Rådhuset på Tynset.  Eventuelle tilbakemeldinger om feil, eller klager på utskrevet skatt, sendes den aktuelle kommunen innen 6 uker fra du er gjort kjent med taksten. Listen kan leses her.

 

 

29.02.2016

Takstnemnd for eiendomsskatt 2015-2019

 

 

 

10.02.2016

Kontaktinfo - Eiendomsskatt

E-post 

- Tlf 62 48 50 00

 

 

 

Lenker - eiendomsskatt