Søknad om barnehageplass

Hovedopptak:   

 

Søknadsfrist til hovedopptaket for plass i barnehage er 1. mars.

For de kommunale barnehagene starter nytt barnehageår 15.august. De private barnehagene kan avvike noe fra dette.

Alle barnehagene, kommunale og private barnehagene, har felles søknadskjema, både papir- og elektronisk skjema.

Opptaket samordnes, slik at ingen vil motta tilbud om plass fra flere barnehager. Søknaden vurderes først i forhold til den barnehagen som er prioritert høyest.

Viser til informasjon om barnehagen, vedtekter og opptakskriterier på den enkelte barnehages hjemmeside.

 

Disse må levere ny søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

De som har fått tildelt en plass, men som står på venteliste for andre ønsker, må søke på nytt hvis de fortsatt ønsker et annet tilbud en det de har fått. 

 

De som allerede har en plass, er sikret plass fram til skolestart.

 

Du kan søke barnehageplass på 3 måter:

Rett til barnehageplass
Alle som søker innen søknadsfristen, som har fylt 1 år innen utgangen av august og som er besatt i kommunen ved barnehagestart, har rett til barnehageplass i en av kommunens barnehager.

 

Ønske om plass fra januar 2015
Alle søknader med ønske om plass høsten 2014 (august – desember) blir behandlet ved hovedopptaket. Søknader med ønske om plass fra januar 2015 blir behandlet i løpet av oktober måned.

 

Søknad utenom hovedopptaket.
Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke om endring hele året. Ventelista blir oppdatert fortløpende og vurdert når vi har ledige plasser. Opptakskriteriene blir lagt til grunn for ethvert opptak.

 

Barnehagenes  åpningstider 

 

 

 

 

 

Publisert av: Tone Fiskvik
03.02.2014