Kultur for læring

Kultur for læring Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

 

•De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.


• Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling


• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Nyheter

Kultur for læring Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene. Vi analyserer nå resultatene og ser frem til å sette i gang tiltak på den enkelte skole og gjennom Nord-Østerdalssamarbeidet. Dette er en riktig og viktig satsing for læringsmiljøet i Nord-Østerdal og Hedmark. Alle regionale tiltak/kurs vil dere etter hvert finne på: "kompetanseplanen for Nord-Østerdal, Kultur for læring". I tillegg satses det også stort på videreutdanning gjennom "kompetanse for kvalitet".

                              

                              Gøril Storeng, rådgiver - skoleutvikling

 

23.02.2017

Kultur for læring I forbindelse med at skolene i Hedmark skal i gang med
en stor satsning: «Kultur for læring», skal det gjennomføres
3 kartleggingsundersøkelser. Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle.
Les mer informasjon om undersøkelsen her.
Mer info om Kultur for læring her.

18.10.2016

Kontaktinfo - Skole og utdanning

Epost 

 

 Utdanningssjef 

- Bent Kvisle

- Tlf 62 48 50 42

- Mobil 909 34 774

 

Rådgiver 

- Gøril Storeng

- Tlf 62 48 50 40

- Mobil 913 96 405

 

Rådgiver 

- Kjell Olav Høistad

- Tlf 62 48 50 43

- Mobil 957 77 428

 

Konsulent 

- Liv Randi O. Eggestad

- Tlf 62 48 50 44

- Mobil 958 87 615

 

Kontaktinfo til skolene