Kultur for læring

Kultur for læring Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

 

•De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.


• Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling


• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Nyheter

Kultur for læring I forbindelse med at skolene i Hedmark skal i gang med
en stor satsning: «Kultur for læring», skal det gjennomføres
3 kartleggingsundersøkelser. Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle.
Les mer informasjon om undersøkelsen her.
Mer info om Kultur for læring her.

18.10.2016

Kontaktinfo - Skole og utdanning

Epost 

 

 Utdanningssjef 

- Bent Kvisle

- Tlf 62 48 50 42

- Mobil 909 34 774

 

Rådgiver 

- Gøril Storeng

- Tlf 62 48 50 40

- Mobil 913 96 405

 

Rådgiver 

- Kjell Dalløkken

- Tlf 62 48 50 43

- Mobil 47 26 72 85

 

Konsulent 

- Liv Randi O. Eggestad

- Tlf 62 48 50 44

- Mobil 958 87 615

 

Kontaktinfo til skolene