Kultur for læring

Kultur for læring Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

 

•De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.


• Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling


• Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Nyheter

Kultur for læring 15. august deltok alle ansatte ved skolene i Nord-Østerdal på felles fagdag om Kultur for læring. Professor Thomas Nordahl la fram resultater fra første runde med kartleggings-undersøkelser og knyttet Kultur for læring til internasjonal forskning om forbedringsarbeid.

4. oktober gjennomførte vi dette skoleårets første nettverkssamling på Tynset. Lars Myhr foreleste om forventninger og profesjonelle læringsfellesskap. Alle skolene i N-Ø møtte med sine ressursgrupper, PPT og skoleeier var representert. Neste samling er 20. november.

Skolene arbeidet i vår med analyse av egne data og utvikling av tiltak i for kollektiv kompetanseutvikling. Arbeidet er samlet og skal presenteres i en felles katalog i Kultur for læring. Dette viser hvilke områder skolene jobber med, for å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene våre.

 

Skolenes satsingsområder:

Fåset skole og barnehage  Kvikne skole og barnehage
Tylldalen skole Tynset barneskole
Tynset ungdomsskole

 

Gøril Storeng, Rådgiver - skoleutvikling

29.09.2017

Kontaktinfo - Skole og utdanning

Epost 

 

 Utdanningssjef 

- Bent Kvisle

- Tlf 62 48 50 42

- Mobil 909 34 774

 

Rådgiver 

- Gøril Storeng

- Tlf 62 48 50 40

- Mobil 913 96 405

 

Rådgiver 

- Kjell Olav Høistad

- Tlf 62 48 50 43

- Mobil 957 77 428

 

Konsulent 

- Liv Randi O. Eggestad

- Tlf 62 48 50 44

- Mobil 958 87 615

 

Kontaktinfo til skolene