21.03.17
14:00
-
16:00

Internasjonalt råd

 

Møterom: Holmen 1. etasje.

 

 

Saksliste:  

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og referat.

 

Sak 2: 14:15-14:45 Assisterende rådmann informerer om kommunale


språktreningsplasser.

 

Sak 3: 14:45-15:50 Utkast til plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune

2017-2021.

 

Sak 4: 15:50-16:00 Eventuelt.

  
Søk i kategorier