Ledig stilling som koordinator vannområde Orkla

 

stilling ledig180 % engasjement, 20 % fast stilling som naturforvalter.

Vi søker etter en person som kan bidra til at Orklavassdraget når miljømålene etter vannforskriften og blir et vannområde med godt drikkevann, stort biologisk mangfold, godt fiske og som sikrer andre økosystemtjenester knyttet til vann.

Les mer om stillingen her

 
Publisert av: Tone Fiskvik
16.03.2017