Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende)

Kommunevåpen alle NØ 160517Det kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges

                            ut til offentlig ettersyn.

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.  

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

 

Spørsmål om forslaget kan rettes til den enkelte kommune ved følgende personer:

Os kommune – Arne Strypet 

Tolga kommune – Tore Skjøtskift  

Tynset og Alvdal kommuner - Bjørn Magne Brekken eller Kurt Fossum.        

Folldal kommune – Odd Roar Hovde  

Rendalen kommune – Stefanie Iversen  

 

Eventuelle merknader til forslag til forskrift skal være skriftlig og sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller pr. e-post: postmottak@folldal.kommune.no innen 1. august 2017.

 

Høringsdokumenter: 

Forslag til lokal avløpsforskrift 

Høringsparter 

Samlet saksfremstilling  

 

 

Publisert av: Tone Fiskvik
16.05.2017