Stortings- og sametingsvalget 2017

valg 2017

 

 

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er fastsatt til 11. september 2017.

Tynset avholder stortingsvalg også søndag 10. september.

 

 

Kontaktpersoner i Tynset kommune
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995
Stortingsvalget i Tynset kommune
valgresultater.no
Partifordelt valgresultat i Tynset kommune
Informasjon - sammendrag
Aktuelle linker Valglister
Valg.no Godkjente valglister - Hedmark
Regelverk
Folkevalgt.no
Informasjonsbrosjyrer på flere språk
Manntall Stemmegivning
Stemmerett Tidligstemmegivning
Manntall Forhåndsstemmegivning
Stemmerett og manntall (valg.no) Forhåndsstemmegivning på institusjon
Søknad om innføring i manntallet Ambulerende forhåndstemmegivning
pdf-format  Word-format Stemmegivning på valgdagen
Organisering
Valgstyret
Stemmestyrer

20.06.2017