Politiske partier i Tynset

 

Tynset FrP 

v/ Arne Georg Aunøien, Postboks 21, 2501 Tynset. Tlf: 900 57 819. E-post 

 

Tynset Arbeiderparti 
v/ Nils Kristen Sandtrøen, 2500 Tynset. Tlf 917 25 318. E-post 

 

Pensjonistpartiet

v/Vidar Westgård, 2500 Tynset. Tlf: 905 92 497. E-post


Tynset Høyre 

v/ Terje Hylen, 2500 Tynset. Tlf: 909 79 301. E-post

 

Tynset Kristelig Folkeparti 

v/ Lars Hogstad 2510 Tylldalen. Tlf: 62 48 60 80/911 75 513 

e-post  

 

Tynset Senterparti  

v/ Jan Kåre Moan, Tynset. Tlf: 958 73 975

e-post 

 

Tynset Sosialistisk Venstreparti  

v/Jan-Thore Østenby Martinsen, 2500 Tynset. Tlf: 90793336. E-post

 

Tynset Venstre 

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

v/Sindre Sørhus

Publisert av: TF
21.10.2013