Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder kontrollutvalg
Tiltrer som helse- og omsorgssjef på Tynset fra 1.10.2021