Personoversikt


Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 45 70 971 99 142

Skole og barnehage - Tynset barneskole

Ansatte i avdelingen Tynset barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 45 70 971 99 142

Trafikksikkerhetsutvalget

Ansatte i avdelingen Trafikksikkerhetsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 45 70 971 99 142