Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448

Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448

Komite oppvekst

Ansatte i avdelingen Komite oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448