Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187

Komite pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187