Personoversikt


Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kokk 62 48 41 93 936 95 919

Komite oppvekst

Ansatte i avdelingen Komite oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kokk 62 48 41 93 936 95 919

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kokk 62 48 41 93 936 95 919