Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769