Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354

Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354