Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Vakttelefon (hverdager kl.08.00 - 15.00): 47 97 67 80.

Vakttelefon (alle dager kl. 15.00-08.00 Døgnåpen i helg, høytid og på helligdager) 40 40 40 15