Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Tilrettelagte boliger 62485103/62471072 47780340/47798126

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Tilrettelagte boliger 62485103/62471072 47780340/47798126