Personoversikt


Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984

Komite pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984