Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SV 419 25 092

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SV 419 25 092

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SV 419 25 092