Personoversikt


Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kontrollutvalget for salg og skjenking

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pensjonistpartiet 901 23 471

Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pensjonistpartiet 901 23 471