Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
918 68 945
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
909 79 301
Fagleder
992 20 405
Ordfører 62 48 50 12 906 11 252
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
911 83 680
959 73 247

Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder Hovedverneombud 952 88 088
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
480 07 715
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
958 73 975
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 76 780
Barnevernkonsulent 957 50 276
Miljøarbeider
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Miljøarbeider
Tjenesteområdeleder 62485141/91345586 913 45 586
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Barnevernpedagog
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Avdelingsleder enslige mindreårige 404 31 793
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Miljøterapeut 62 48 51 47
Barnevernkonsulent 957 50 276
Klinisk miljøterapeut 62 48 50 00 400 35 455
Miljøarbeider 474 68 285
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut 474 68 285
Miljøarbeider 40039437/47468283
Miljøterapeut, vikar
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Eggen barnehage

Ansatte i avdelingen Eggen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
928 60 167

Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 32 910
911 27 984
911 75 459
Nestleder 952 86 034
907 91 031
Leder 913 79 124

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
918 68 945
909 79 301
992 20 405
Ordfører 62 48 50 12 906 11 252
911 83 680
959 73 247

Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 51 03 477 98 126
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 415 16 318
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 901 47 166

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Erfaringskonsulent
helsesykepleier 62 48 51 54 488 93 869
Lege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Helsesykepleier/Avdelingsleder 62 48 51 53 970 92 012
Turnuslege
helsesykepleier
Lege
Ergoterapeut
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Psykolog 994 56 686
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
Lege
Aktivitør 62 47 10 90
Lege
Fysioterapeut
helsesykepleier 62485152\91313271 913 13 271
Erfaringskonsulent
Fysioterapeut
Sykepleier
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Turnuslege
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Sykepleier
Student
Lege
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Fysioterapeut
Jordmor
helsesykepleier 62 48 51 55
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Lege
Ergoterapeut 62 47 10 90
Sykepleier/Rus-avhengighet-psykiske lidelser 62 47 10 82 916 37 921
Fastlege 62 48 51 60

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 47 10 35

Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.

477 91 802
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Sykepleier
SPL.student
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeiderlærling
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Tjønnmosenteret 62 47 10 72 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Pleiemedarbeider
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Spesialsykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fellesbruker AD-avdelingen
Avdelingsleder langtidsavdelingen 62 47 10 20 918 64 869
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62471055/62485000 474 68 091
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 10
Sykepleier 62 47 10 17 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider/Sykepleierstudent 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Lærling - kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
Fellesbruker Omsorgsboligene
Fellesbruker Pleieavdelingen
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Rehabavdelingen
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 47791831/62471021 915 55 325
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
HR- konsulent 62 47 10 03 476 92 084
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 952 76 717
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent
Sykepleier
Vernepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.00-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-12.00

kl 13.00-14.00

Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Vernepleier
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Teamleder 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Teamleder 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøterapeut 62482010/62485885
Miljøarbeider 62 48 02 76
Hjelpepleier 62 48 50 00
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Plasstillitsvalgt, Fagforbundet 62485884/62485885 958 41 804
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Miljøarbeider 62 48 58 85
Miljøarbeider 62485898/62480276
Miljøterapeut 62 48 58 98 995 38 014

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62485279/40027763 400 27 763
Konsulent 62 48 50 00
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Lærer 62 48 45 70 971 99 142
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
Lærer 62 48 51 10
Rådgiver/adjunkt
419 35 072

Komite kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Komite kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 32 910
957 33 688
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
958 73 975
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367

Komite miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
917 02 886
Lærer 62 48 51 10 997 99 708

Komite oppvekst

Ansatte i avdelingen Komite oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 32 910
482 18 044
419 25 092
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
Kokk 62 48 41 93 936 95 919

Komite pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984
958 14 425
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
971 12 108
901 23 471

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
915 32 910
957 33 688
911 27 984
951 32 910
917 02 886
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
482 18 044
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
918 68 945
419 25 092
909 79 301
480 07 715
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
958 73 975
992 20 405
Ordfører 62 48 50 12 906 11 252
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
958 14 425
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Lærer 62 48 51 10 997 99 708
971 12 108
911 83 680
959 73 247
901 23 471

Kontrollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
488 86 755
916 92 750
480 07 715
959 40 611
970 46 556

Kontrollutvalget for salg og skjenking

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 56 77 00
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
901 23 471

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 52 18
Teatermedarbeider 930 53 312
Kinosjef 62 48 52 14 478 01 500
Kulturhusleder 62 48 52 13 419 35 073
Stipendiat 915 98 315
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65 971 14 190
Kulturkonsulent idrett 62 48 52 15
Biblioteksjef 62 48 52 19
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Kinosjef 62 48 52 14 62 48 52 14
Kinomedarbeider 62 48 52 14
Kulturskolerektor 489 91 789
Bibliotekar 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 18

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 91 35 924 28 141
Rådgiver 62 48 91 37 959 34 392
Rådgiver 62 48 91 36 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 00 958 42 247
Rådgiver 62 48 91 32 906 67 974
Fagkonsulent landbruk 62 48 91 37 913 08 113
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 91 34 419 31 176

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 456 32 265
NAV- Tynset mottak
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Rådgiver
Fagleder
Veileder
Prosjektmedarbeider
Saksbehandler 62 48 51 37 488 69 538
Veileder
Fagleder

Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 62 48 51 95 958 78 663
Avdelingsingeniør 62 48 52 28
Avdelingsingeniør 62 48 52 31
GIS-koordinator 62 48 52 23 917 40 927
Avdelingsingeniør 62 48 52 30
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 51 94
Besiktiger eiendomsskatt
Tjenesteområdeleder 62 48 52 88 473 10 475
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 26
Konsulent 62 48 52 25
Avdelingsingeniør 62 48 51 90
Avdelingsingeniør 62 48 51 97
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 51 93
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 63

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
911 89 283
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
901 03 016

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 62 48 50 13

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00

Skole og barnehage - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 44 958 87 615
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Rådgiver TATO-skolene 62 48 50 43 957 77 428
Utdanningssjef 62 48 50 42 909 34 774
Rådgiver - skole 62 48 50 40 913 96 405

Skole og barnehage - Fåset skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Fåset skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 62 48 58 50 975 23 302
Styrer 62 48 58 55
Fagarbeider
Fagarbeider
Pedagogisk leder 62 48 52 70
Fagarbeider 62 48 58 50
Fagarbeider
Fagarbeider 994 66 291 994 66 291
Adjunkt 479 53 258 479 53 258
Adjunkt 62 48 58 50 994 30 154
Adjunkt 62 48 58 50 950 50 632
Adjunkt 62 48 58 50
Pedagogisk leder
Adjunkt 62 48 58 50 917 91 642
Rektor 62 48 58 50 474 65 572
Adjunkt 62 48 58 50
Fagarbeider 62 48 58 50 920 94 294

Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Lektor
Lærer
Lærer
Rektor
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Styrer