Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492