Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 980 99 492

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 980 99 492

Utvalg miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Utvalg miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 980 99 492