Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 971 81 151

Utvalg oppvekst

Ansatte i avdelingen Utvalg oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 971 81 151