Personoversikt


Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 913 29 932

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 913 29 932

Utvalg miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Utvalg miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 913 29 932