Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Venstre (permisjon til 31.12.21) 951 50 313

Utvalg kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Utvalg kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Venstre (permisjon til 31.12.21) 951 50 313