Personoversikt


Komite kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Komite kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Venstre (permisjon til 31.12.20) 951 50 313

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Venstre (permisjon til 31.12.20) 951 50 313