Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
politiker/MDG 997 99 708

Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
politiker/MDG 997 99 708

Komite miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
politiker/MDG 997 99 708

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
politiker/MDG 997 99 708