Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Kreftsykepleier/Konstituert avdelingsleder langtidsavdelingen 62485000/62471017 991 07 486
Pleiemedarbeider
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
Senterpartiet 979 76 187
Kommunedirektør 62 48 50 13
Erling Strålberg
politiker/MDG 997 99 708

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 456 32 265 456 32 265
Tjenesteområdeleder 62 48 51 41 913 45 586
Barnevernkonsulent 975 06 256
Barnevernpedagog 481 00 212
Advokat
Barnevernkonsulent 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Konsulent 62 48 51 40 404 31 793
Barnevernkonsulent
Familieveileder/PMTO-Terapaut 62 48 51 47 404 46 504
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 969 48 355
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 146
Senterpartiet 913 29 932
Leder 908 83 204
975 67 608
909 59 947
Nestleder 911 29 361
Pensjonistpartiet 901 23 471

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet 481 59 528
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Senterpartiet 911 83 680

Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektkonsulent 62 48 50 24 477 95 088
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 959 40 611
Tiltrer som helse- og omsorgssjef på Tynset fra 1.10.2021
Tjenesteområdeleder Helsetjenesten 62 48 51 02 901 00 119
Konsulent 62 48 51 03
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809

Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
helsesykepleier 488 93 869
Sykepleier 474 85 107
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Helsesøster 62 48 50 00 479 76 054
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset 994 56 686
helsesykepleier 913 13 271
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
Sykepleier 62 47 10 20 918 64 869
Lege
Lis 1 62 48 51 60
Helseseykepleier 457 23 245
helsesykepleier 488 93 869
Kommuneoverlege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Helsesøster 62 48 50 00 479 76 054
Lege 980 50 224
Ergoterapeut 969 42 405
Sykepleier 62 48 51 73
Assistent
Lege
Lege
Psykiatrisk sykepleier
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset 994 56 686
Terapeut 62 47 10 88 404 19 118
Erfaringskonsulent 452 23 675
Sykepleierstudent
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Aktivitør 62 47 10 90
Fysioterapistudent
Fysioterapeut 458 78 285 458 78 285
helsesykepleier 913 13 271
Erfaringskonsulent 906 67 970
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Ergoterapeut 969 42 405
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Jordmor 62 48 50 00 477 98 853
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Lege
Turnuslege 62 48 51 60
Helsefagarbeider 969 45 932 969 45 932
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Jordmor 477 98 853
Assistent 62 48 51 60
Helsesykepleier 488 93 870
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Fysioterapeut 458 78 285
Avdelingsleder 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Lege
Spesialsykepleier 62 47 10 82 477 85 541
Fastlege 62 48 51 60

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00. 62 47 10 35
477 91 802
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Konstituert avd.leder boliger Furumoen 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Avdelingsleder 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider 477 91 818
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 477 91 818
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 477 91 818
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent/Pleiemedhjelper
Pleiemedarbeider
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Helsefagarbeider
Hjemmehjelp
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Fagleder BPA/KPA 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
62 48 50 00
Miljøterapeut 62 48 50 00
Hjelpepleier 477 91 818
Hjemmehjelp/Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 413 16 271
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Sykepleier tilrettelagte boliger 62 47 10 72 477 80 340
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Spesialsykepleier
Avdelingsleder 905 01 777

Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
459 28 389
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 476 93 769
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Assistent
Pleiemedarbeider
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Institusjonsansatt
Lærling Kokk 62 48 50 00
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 47 10 36
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Institusjonsansatt
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 13
Pleiemedarbeider
Spl.Stud/Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Kreftsykepleier/Konstituert avdelingsleder langtidsavdelingen 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider/Sykepleierstudent 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 481 14 742
Kokk 62 48 50 00
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeiser
Sykepleier 907 62 697 907 62 697
Fagarbeider
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 62 47 10 21 457 21 345
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Spesialhelsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62 47 10 55 476 92 084
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder Psykisk helsetjeneste 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Lærling
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Konsulent Institusjonstjenesten/Hjemmetjenesten 984 45 071
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Kokk
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Fagsykepleier 62 48 50 00 474 68 091
Sykepleierstudent
Sykepleier
Vernepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.30-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-11.00

kl 13.00-14.00

Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Teamleder
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Teamleder 94863991\40031569
Miljøterapeut 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Vernepleier 474 68 283
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider
Vernepleier 62 48 58 85
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 02 76
Fagarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Helsefagarbeider Plasstillitsvalgt, Fagforbundet 62 48 02 76 958 41 804
62 48 58 92
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent/Vikar lønn 62 48 58 80 913 51 505
Miljøarbeider
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Helsefagarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 86
Pleiemedarbeider 62 48 20 10
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 83
Miljøterapeut 62 48 58 81
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62485898/62480276
Miljøterapeut 62 48 58 85

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809

Hovedverneombud

Ansatte i avdelingen Hovedverneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud 477 86 325

Ikt

Ansatte i avdelingen Ikt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 990 83 398

Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem fra bosettingsavdelingen 458 02 909
Sekretær i rådet 918 25 506
Lensmann 62 48 14 91
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
911 36 414
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Leder 419 35 072
Innvandrerrepresentant 968 78 124
politiker/MDG 997 99 708
Innvandrerrepresentant 998 63 513

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 62 48 50 13
Erling Strålberg

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492
Senterpartiet 911 27 984
Senterpartiet 913 96 369
Senterpartiet 917 02 886
Høyre 488 86 755
Senterpartiet 913 29 932
Senterpartiet 481 59 528
Senterpartiet 482 18 044
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Arbeiderpartiet 996 05 250
Senterpartiet 416 13 812
Arbeiderpartiet 911 36 414
Arbeiderpartiet 909 56 682
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
SV 907 93 336
Senterpartiet 958 73 975
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Senterpartiet 482 97 446
Arbeiderpartiet 477 04 204
Senterpartiet 918 94 180
Senterpartiet 979 76 187
Arbeiderpartiet 971 81 151
politiker/MDG 997 99 708
Senterpartiet 911 83 680
Venstre 951 50 313
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kontrollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
988 19 109
Leder 62 53 90 00
488 86 755
416 93 847
62 48 00 38

Kontrollutvalget for salg og skjenking

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 56 77 00
905 97 168
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teatermedarbeider 930 53 312
Kulturkonsulent 62 48 52 15 969 13 195
Bibliotekar 62 48 52 19 991 65 408
Kinomedarbeider 62 48 52 03 472 89 598
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Førskolelærer / kulturskolelærer 62 48 50 77 482 37 040
Kulturhusleder 906 49 094
Kulturskolelærer 901 06 003 901 06 003
Stipendiat 915 98 315
Kinomedarbeider
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65
Medarbeider 971 14 190
Danselærer 473 78 846
Dramapedagog
Biblioteksjef 62 48 52 19
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Kinomedarbeider
Kulturskolelærer 913 85 324 913 85 324
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315