Gamle bruer – mer trafikk og tyngre kjøretøy

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent. Les mer her. (PDF, 502 kB)

 

Kommunen er som kjent i gang med forberedelser til nye takster for eiendomsskatt, som skal gjelde fra 2020. Det vises til informasjonsbrosjyre nr. 1 som ble sendt ut til alle eiere i Tynset i juni 2018, se lenke her (PDF, 3 MB).

Innhenta faktaopplysninger, på bolig- og fritidseiendommer samt beboelseshus på landbrukseiendommer, blir nå gjennomgått og registrert. Vi starter i disse dager med utsending av opplysningene til eier for «kontroll». Sammen med faktaopplysningene sender vi et skriv med grundig orientering til eierne i forbindelse med dette - se lenke her. (PDF, 2 MB)

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil i faktagrunnlaget så raskt som mulig og helst innen tre uker fra mottak av vårt skriv.

Utsendingen gjøres område-vis og vi starter lengst sør i kommunen. De øvrige områdene vil få faktagrunnlaget utsendt etter hvert som arbeider pågår. Det er de eiendommene som ble besiktiget i 2018 som får tilsendt faktagrunnlaget først. Fakta fra besiktigelser i år vil bli utsendt i løpet av høsten.

Utsendingen gjøres elektronisk fra vårt sakssystem via Altinn. Dersom du ikke åpner posten elektronisk vil den bli sendt deg i papirformat innen et par dager. Dersom du har Digipost vil sendingen imidlertid kun være tilgjengelig elektronisk.

Hva du må passe på

Når du mottar utsendelsen fra oss ber vi om at du leser skrivet og opplysningene nøye. Du må melde fra om eventuelle feil i faktagrunnlaget. På denne måten vil du som eier bidra til at grunnlaget for den skatten som seinere skal beregnes blir så riktig som mulig.

Takstene fastsettes i 2020

Sakkyndig nemnd skal utarbeide retningslinjer for sitt arbeid med beregning av skattetaksten i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser. Retningslinjene er sakkyndig nemnds beregningsverktøy.

Utfra faktagrunnlaget og retningslinjene vil sakkyndig nemnd for eiendomsskatt innen utgangen av februar 2020 fastsette nytt takstgrunnlag for eiendomsskatten. Denne taksten skal legges til grunn for beregning av eiendomsskatten fra og med skatteåret 2020. Retningslinjene blir offentliggjort samtidig med at nye takster blir vedtatt i 2020.

Tynset kommune er i gang med å omtaksere alle typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 3 A (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8 A-3 (taksering hvert tiende år).

Generell informasjon om detter er utsendt til alle eiere av skattbar eiendom i 2018.
https://www.tynset.kommune.no/tjenester/okonomi-skatt-og-gebyrer/eiendomsskatt/nytaksering-av-eiendomsskatt/

Kommunen har sendt ut skriv til alle eiere av næringseiendommer i Tynset om at det nå vil bli gjennomført besiktigelse av alle næringseiendommer.

Tynset kommune har inngått avtale med ESKAN AS som skal gjennomføre besiktigelse og takstvurdering av næringseiendommene.Arbeidet starter opp i løpet av mars og vil pågå utover våren og forsommeren.
Besiktiger/taksator vil ta kontakt med eier undervegs i arbeidet dersom det er behov for opplysninger om forhold på eiendommen.

Takstgrunnlaget for eiendomsskatt fastsettes seinere av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Tynset. Nye takster skal gjelde fra og med skatteåret 2020.

Fritids- og boligeiendom som ligger i bygning som delvis benyttes til næring vil bli besiktiget samtidig med næringsdelen.  

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Les mer her. (PDF, 261 kB)

 

Tjønnmosenteret sto ferdig september i 2002. En arbeidsgruppe med politikere, ansatte og bruker representanter hadde jobbet i over seks år før det ble en realitet. Les mer her. (PDF, 493 kB)

 

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter på kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.

Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete på nettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen har ansvaret for at innbyggerne i fylket får det tannhelsetilbudet de har krav på.

https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/tannhelse/tannklinikker

Tynset tannklinikk er lokalisert i tilknytning til Nord-Østerdal videregående skole. Tannklinikken er åpen alle ukedager og har telefonnr. 62 47 18 20.
 
Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller kontakt Legevaktsentralen tlf 116117.

 

 

 

 

 

Har du en god idé som vi kan samarbeide om? Ta kontakt med kommunen for å drøfte forslaget – sammen kan vi få til noe. Les mer her. (PDF, 377 kB)

 

Tynset kommune har tatt i bruk eDialog.  Med dette kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.

​Mange henvendelser til kommunen kommer på e-post. Vi anbefaler å bruke eDialog når det skal sendes noe til Tynset kommune, da e-post kan være en usikker kanal. Dette gjelder også dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

Merk at eDialog egner seg ikke for sending av skjema for eksempel søknad om barnehageplass, SFO, søknad på stilling etc.
Alle skjemaene våre finner du her.
 

For å bruke eDialog - klikk her. Første skritt etterpå, er å autentisere deg ved hjelp av ID-porten: enten bankID, bankID på mobil, minID, Buypass ID eller Commfides. Når du har logget deg inn, fyller du i skjemaet og laster inn eventuelle vedlegg i form av pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet

  • Velg om du er privatperson/innbygger eller om du representerer en virksomhet.
  • Obligatoriske felt er merket med *.
  • I tittelfeltet er det fint om du oppgir saksnummeret ditt hvis du sender oss noe i forbindelse med en sak som allerede pågår, for eksempel 00/000.
  • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Hvis du sender med vedlegg, legges det du skriver i kommentarfeltet inn som vedlegg til forsendelsen din i sak- og arkivsystemet vårt.
  • Når du klikker på Send forsendelse, krypteres brevet ditt og sendes direkte inn i sak- og arkivsystemet.
  • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

Ta gjerne kontakt med kommunen ved spørsmål om eDialog.

Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!

Vil du vite hva som skal til for  å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

Les mer om FRAM - vekstinspirator. (PDF, 2 MB)