Åpningstider barneverntjenesten sommeren 2019

Barneverntjenestens åpningstider fra uke 28 t.o.m uke 33 er fra kl. 09.00 til 14.30.
Vakttelefon fra kl. 09.00 til 15.30.