Barnehageopptak 2019-2020

I Tynset kommune er det 5 kommunale og 4 private barnehager. Opptaket samordnes og gjelder alle barnehagene, kommunale og private. Søknadsskjema og nærmere informasjon får du på www.tynset.kommune.no, på Servicetorget i kommunen og i den enkelte barnehage. Søknadsfrist 1.mars 2019.