Besiktigelse av næringseiendommer

Tynset kommune er i gang med å omtaksere alle typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 3 A (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8 A-3 (taksering hvert tiende år).

Generell informasjon om detter er utsendt til alle eiere av skattbar eiendom i 2018.
https://www.tynset.kommune.no/tjenester/okonomi-skatt-og-gebyrer/eiendomsskatt/nytaksering-av-eiendomsskatt/

Kommunen har sendt ut skriv til alle eiere av næringseiendommer i Tynset om at det nå vil bli gjennomført besiktigelse av alle næringseiendommer.

Tynset kommune har inngått avtale med ESKAN AS som skal gjennomføre besiktigelse og takstvurdering av næringseiendommene.Arbeidet starter opp i løpet av mars og vil pågå utover våren og forsommeren.
Besiktiger/taksator vil ta kontakt med eier undervegs i arbeidet dersom det er behov for opplysninger om forhold på eiendommen.

Takstgrunnlaget for eiendomsskatt fastsettes seinere av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Tynset. Nye takster skal gjelde fra og med skatteåret 2020.

Fritids- og boligeiendom som ligger i bygning som delvis benyttes til næring vil bli besiktiget samtidig med næringsdelen.