Bli med å sørge for trygg skolevei

Klikk for stort bilde 

Førsteklassingene og andre skoleungene har så vidt begynt på sin andre skoleuke. Når du er 6 år forstår du ikke alt du ser og hører i trafikken. Førsteklassingen er små av vekst. Det gjør det vanskelig for dem å se og bli sett. Vi vet også at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg. Derfor: Unngå unødvendig kjøring til og fra skole. Det tryggeste for barna er å gå eller sykle. Når mange kjører barna sine til og fra skolen skaper det trafikkaos og farlig trafikkbilde. Vi oppfordrer også foreldre, som må kjøre barna, om å la de gå det siste stykket til skolen. Da unngår vi at det oppstår trafikkfarlige situasjoner rundt skolene om morgenen og ettermiddagen.