Coronamidler – Søknadsfrist 18. mai

Det har kommet ytterligere midler til næringslivet fra staten. Midlene fordeles kommunalt og det er to støtteordninger som kan omsøkes denne gangen.

Coronamidler – Søknadsfrist 18.mai. Kompensasjonsordning til lokale virksomheter, spesielt rettet mot reiseliv og servicebransjen

Tildelte midler kr 738 000

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet er at midlene skal avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter, som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, som ble iverksatt på nyåret. Aktuelle virksomheter som kan være berettiget støtte:

 • Reiseliv
 • Arrangements og servicenæringer
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet
 • Autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv

Søknaden skal inneholde:

 • Navn på foretaket
 • Navn på kontaktperson, epostadr, tlf nr
 • Omsøkt tilskuddsbeløp
 • Kort beskrivelse av økonomisk status for bedriften

Søknad registreres på: www.regionforvaltning.no

 

Coronamidler – Søknadsfrist 18.mai. Kompensasjonsordning til lokale virksomheter rettet mot bedrifter som har falt utenom annen statlig kompensasjon.

Tildelte midler kr 509 000

Ordningens skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning

Søknaden skal inneholde:

 • Navn på foretaket
 • Navn på kontaktperson, epostadr, tlf nr
 • Omsøkt tilskuddsbeløp
 • Kort beskrivelse av økonomisk status for bedriften

Søknad registreres på: www.regionforvaltning.no