Debattuke 2021: «Tynset inn i fremtida»

I uke 42 inviterer Tynset kommune til debatt med følgende tema: «Hva kan vi gjøre for at Tynset skal være et attraktivt sted å bo og arbeide i framtida?»
Debatten vil holdes mandag t.o.m. torsdag kl. 19.00-21.00 i Nystua i Kulturhuset, i samarbeid med lokalavisa Tynsetingen, med Liv Maren Mæhre Vold som debattleder.

Program for uka:

 Trafikk- og parkeringsanalyse

Rapport om Tjønnområdet

Nærings- og handelsanalyse 

Mulighetsstudier handels- og næringsområder på Tynset

 

Velkommen!